Indienspecialisten EMPATUM  
     
 

Startsidan

Nyhetsbrev

Litteratur

Memoarer

Filosofi

Invincible Thoughts (English)

 

 

Indienspecialisten EMPATUM
Engelbrektsgatan 39
114 32 Stockholm
tel: 08 - 411 04 08
nyhetsbrev@empatum.se

 

Litteratur


INDIEN

historisk översikt
det moderna Indien
hinduismen
kastsystemet
heliga kor
livsattityder och etikettsregler
bilder av Indien


Denna bok är tänkt som en introduktion till såväl det klassiska som det moderna Indien, och hur den klassiska kulturen påverkar det moderna Indien. Förhoppningen är att det kan stimulera till vidare studier av och fortsatt intresse för landet. Det har länge saknats en kortfattad introduktion till Indien på svenska, och denna bok är tänkt att i någon mån fylla detta behov. Boken innehåller korta framställningar av Indiens historia, hinduismen, heliga kor, kastsystemet, det moderna Indiens politik och ekonomi, samt livsattityder och etikettsregler.

Detta är den fjärde, omarbetade upplagan. September 2006.

Tryckt i Sverige. vi + 130 sidor. Kartor. ISBN 91-631-9522-4

Pris: 170 kr inkl. moms och porto (inom Sverige).
Beställes enklast genom inbetalning på Empatums bankgiro 5871-7315.
Vid beställning av fler än 11 ex till samma adress utgår rabatt.

INNEHÅLL

LAND OCH FOLK
Land. Folk. Språk.

HISTORIA
Harappakulturen. Arierna i Indien. Magadhariket. Mauryariket. Central-
styre och strävan efter nationell enhet. Mauryariket upplöses. Invasioner. Guptariket. Handel och samfärdsel. Södra Indien. Hunnerna. Muslimsk erövring. Delhisultanatet. Moghulväldet. Vijayanagar. Islam och hinduism. Den engelska tiden. Kolonialismens konsekvenser. Nationalism. Mahatma Gandhi. Självständighet.

STATISTIK ÖVER VIKTIGA INDISKA DELSTATER

DET MODERNA INDIEN
Delstater. Det demokratiska systemet. Ekonomisk utveckling. Globalisering. Partier. Inrikespolitisk situation. Utrikespolitisk situation.

KASHMIR
Separatismen i Kashmir, historisk bakgrund. Misstro och motsättningar. Pakistans roll. Kargilkriget. Vilka är separatisterna? Utländska separatister. Från frihetskamp till jihad. Terrorismens fyra stadier. Vad är terrorism? Separat identitet. Finns det någon lösning?

HINDUISMEN
Finns hinduismen?

KASTSYSTEMET

HELIGA KOR

LIVSATTITYDER
Vad är indiskt? Klassisk teoretisk vetenskap. Optimism och tålighet. Tid. Tillvaron är ej perfekt. Kroppsspråk. Traditionella ideal: askes, enkelhet, allmosor. Kollektivt levnadssätt. Lojaliteter. Incitament. Gåvor - mutor. Även indierna skiljer på gåvor och mutor. Disciplin. Organisationsförmåga. Relationer ledning - anställda. Globaliseringens effekter.

ETIKETTSREGLER
Klädsel. Förberedelser inför Indienbesöket. Möten. Efter första mötet.
Kvinnor. Prisdiskussioner. Projektets genomförande. Titlar. Byråkratin.
Umgängesliv. Mat. Vegetarianism. Sprit och cigaretter. Presenter. Vördnad för äldre. Hygien. Trafiken. Säkerhet. Indiska gäster i Sverige.
Vad anser indierna om oss?

BILDER AV INDIEN
Indienbilden i Sverige. Indiernas självbild.

LITTERATURFÖRTECKNING
Internetsidor.

KRONOLOGISK ÖVERSIKT.
 


TIBET

våldtaget land på världens tak

År 1950 invaderades Tibet av Folkrepubliken Kinas trupper. Sedan dess har Tibet varit ett ockuperat land, och den kinesiska terrorregimen har kostat 1,2 miljoner tibetaner livet.

Ockupationen av Tibet är en av 1900-talets grymmaste kolonialregimer. Internationella Juristkommissionen har anklagat Kina för folkmord i Tibet.

Tibets ledare, Dalai Lama,som år 1989 fick Nobels fredspris, som sedan år 1959 lever i exil i Indien, förespråkar hela tiden en ickevåldspolitik och har tagit avstånd från vålds- och terroraktioner.

Läs mer om Tibet, tibetanerna och Dalai Lama!
Läs David Ståhls bok
Tibet, våldtaget land på världens tak
142 sidor, 2 kartor, 14 fotografier. Stockholm 1992.
ISBN 91-514-0252-1

Boken beställes enklast genom insättning av 150 kr på Empatums bankgiro 5871-7315, så kommer boken på posten.