Indienspecialisten EMPATUM  
     
 

Startsidan

Nyhetsbrev

Litteratur

Memoarer

Filosofi

Invincible Thoughts (English)

 

 

Indienspecialisten EMPATUM
Engelbrektsgatan 39
114 32 Stockholm
tel: 08 - 411 04 08
nyhetsbrev@empatum.se

 

Indienspecialisten EMPATUM är ett konsultföretag som är specialiserat på Indien och Indiens grannländer. Empatum driver också viss försäljning av litteratur rörande dessa länder, samt ger ut Nyhetsbrev Indien fem gånger om året kostnadsfritt.
Läs de senaste nyhetsbreven här!
 

Empatum anordnar även kurser föreläsningar och seminarier om:

 • Indiens historia

 • Indiens inrikes- och utrikespolitiska situation idag

 • Indiens ekonomiska utveckling och framtidsutsikter

 • politiska risker och politisk utveckling i Indien

 • kulturkommunikation

 • hinduismen och dess sociala roll idag

 • affärsetikett, värderingar, seder och bruk i Indien

 • rådgivning inför längre vistelse i Indien och / eller resor i Indien

 • politiska risker och politisk utveckling i Sydasien

 • buddhismen

 • Tibets historia, religion, läget idag, exilregeringen och flyktingar m.m.

Empatum kommer från empati som betyder inlevelseförmåga, förståelse.